В 44-то Народно събрание на Р България на 13.09.2019г. е внесен законопроект за изменение и допълнение на Закона за защита от шума в околната среда от н.п. Хамид Хамид и група народни представители с вх. № 954-01-69/13.09.2019г.

§7 от внесения законопроект предвижда в чл.16а, ал. (5)“ Забранява се излъчването на шум по време на строителство за времето от 14,00 до 16,00 ч. и от 23,00 до 8,00 ч.“- да отпадне.