Камара на строителите в България има удоволствието да Ви покани за участие във второто събитие за изграждане на капацитет, насочено към осигуряване на ключови умения у социалните партньори за подпомагане на индустриалните отношения в сектор строителство в Централна и Югоизточна Европа. Повече информация можете да намерите в поканата и дневния ред.

Това е второто от четирите взаимосвързани събития за изграждане на капацитет, които се провеждат в рамките на проекта SuSodCo. Неговата цел е да подобри комуникационните умения и капацитета за стратегическо планиране на националните социални партньори в строителния сектор в България, Гърция, Кипър, Словения, Унгария и Хърватия. Виртуалните събития са разделени на две сесии – семинар и уъркшоп. В семинарите ще участват видни експерти и обучители, които ще илюстрират последните тенденции в европейските индустриални отношения и ще усъвършенстват комуникационните и дигитални умения за водене на социален диалог на участниците. Уоркшопите ще обединят участниците в интерактивни сесии, ролеви игри и атрактивни сценарии, чрез които ще приложат на практика придобитите знания, за да подобрят социалния диалог в сектор строителство на национално ниво. Следващите две събития са планирани за:

  • Юни 2021 г.: Дигитализацията на икономиката в рамките на социалния диалог. Дигитални умения за водене на социален диалог.
  • Септември 2021 г.: Ключови комуникационни умения за социален диалог – подобряване на уменията на националните социални партньори.

Вярваме, че избраните теми за семинарите и практическите уъркшопи ще бъдат интересни и полезни за Вас и Ви очакваме на нашите онлайн сесии за изграждане на капацитет.