На 11 и 12 февруари 2008г. ще се проведе среща на Социалната комисия и Комисията по социален диалог на FIEC в Брюксел на тема „Професионално обучение”. От страна на КСБ ще вземат участие В. Вутов и инж. Жени Начева.