Звезда Кошничарова,
ОП на КСБ – Сливен
В Сливен  се проведе  професионално обучение за актуализиране на придобита професионална квалификация по рамкова програма „Е“ за професия „Строител-монтажник“ специалност „ Изолации в строителството“ и  обучение с придобиване  на квалификация  по част от професия по рамкова програма „Д“ професия „Строител“ специалност „Кофражи“ за работниците  на фирмите членове  на ОП на КСБ – Сливен, организирани съвместно   със „Строителна квалификация“ ЕАД . За провеждането им бяха  ангажирани екипът от високо квалифицирани учители от Сливенската   професионалната гимназия по архитектура и строителство „Арх. Георги Козаров“.
В програмата за  интензивното обучението бяха  застъпани  усвояването на  теоритичните и практическите умения  по  нормативни изисквания  свързани с изпълнение на строително-монтажни работи. Курсистите бяха запознати  с най – актуалните  иновации в строителството и строителните материали достъпни на нашия пазар. Целта  на курса е обучаващите да придобият по-добри знания  и умения по проектиране и изпълнение на топло-, звуко-, антикорозионно-, хидро изолации в строителството на сгради и съоръжения, а и от там постигането на по-добро качество при релизирането на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради.
Курсовете имат за цел да подпомогнат строителните фирми в регионa  за справянето с липсата на квалифицирана работна ръка.
Всички участници преминали  успешно обучението след полагане на изпит  взеха Удостоверения  за придобита квалификация.