Тема: Покривна система БРАМАК – системни решения и новости                  На 28 април 2017 г. в залата на Камарата на строителите в гр. Сливен се проведе среща с цел  представяне на иновациите в покривните системи.
Организатор на събитието е представителството на фирма БРАМАК съвместно с Областното представителство на Камарата на строителите – Сливен .
Темата на мероприятието беше „Въздействия и изисквания към покрива.
Покривни системи БРАМАК- системни решения и новости.
По време на срещата фирмите се запознаха : Видове керемиди. Покривни принадлежности. Тяхното  приложение, предимства. Детайлни решения. Слънчеви термални системи. Фотоволтаични системи и сервиз.
Представени бяха различните модели и видове керемиди,  ръчни изделия произвеждани в двата завода на Брамак България – в Силистра и в с. Столник до София Показани  бяха и  модели  произведени от заводите на същата верига, които са  внос в страната ни,  като: Тектура, Адриа и Тегалит, а също и керамични керемиди и аксесоари за тях – Рубин 13 и Смарагд от BRAAS (Германия).
Демонстрирани бяха свойствата и възможностите на различни аксесоари за покрив като:  резистентни подпокривни фолиа, матирали за сух монтаж на била и индустриален тип обшивки (WakaFlex и Easy Flash), заместващи изцяло ламарината на покрива, лепило M-Glue за лепене върху мокра основа, лента DivoTape  и др.
Показана бе металната система за отводняване на скатни покриви Стабикор М с нейните предимства и начин на изпълнение.
Брамак е и единствената фирма в България, която предлага слънчеви колектори за вграждане в покрива, които заместват покривното покритие от керемиди и осигуряват не само топла вода за битови нужди, но перфектна визия на покрива: не се виждат носещи конструкции и тръби, няма допълнителни отвори в покрива за соларни скоби и тръби.
Покривна система е Брамак е създадена, за да предпазва покрива и подпокривното пространство при различни атмосферни въздействия като дъжд, сняг, вятър, прах и др. и да осигури оптималния микроклимат на живот в сградата. Тя е цялостна покривна система, елементите на която са напълно съвместими по форма, цвят и поведение при различните атмосферни условия. Системата е тествана в камерата за симулиране на различни атмосферни въздействия в Хойзенщам, Германия и е с доказани качества и дълготрайност.
Фирма „Брамак“ е на  българския пазар  от 20 години,  знимаваща се с производството и предлагането на покривните материали и аксесоари. Брамак България е част от голямото семейство на Брамак, което обхваща 12 държави от Централна и Югоизточна Европа и където работят 11 завода.
Брамак е част и от най-големия концерн в света BRAAS MONIER BUILDING GROUP, специализиран в производството на материали и покривни решения за скатни покриви.
Презентацията бе проведена от инж.Николай  Кънчев– Продуктов мениджър на Брамак ПС България и Нено Георгиев – Мениджър Продажби за Югоизточна България      
Изготвил : Звезда Кошничарова –експерт ОП на КСБ -Сливен