В рамките на Строителното изложение Баутек 2008 на 20.02. т. г. Камара на строителите в България проведе работна среща на представители на Камарата с Президента на Европейската федерация на строителната индустрия Даниел Тарди, Главния секретар на FIEC Улрих Пецолд, Джон Гудъл – Председател на Техническата комисия, Франк Фарадей и Зденек Клос от същата Комисия, Кристин Ле Форестиер – Икономическа и правна комисия, Доменико Кампогранде – Председател на Социалната комисия, Питър Андрюс – Социална комисия.
Основната цел на срещата беше представяне и обсъждане на възможностите за разширяване на партньорството между двете асоциации, по-широко представителство и защита на интересите на българския строителен бранш, разширяване на участието на Камарата в различните комисии, работни групи и форуми на Федерацията. FIEC изразиха желание КСБ да участва активно във всички инициативи и срещи на Европейската федерация на строителната индустрия на експертно и изпълнително ниво. От своя страна КСБ изрази желание за достъп до примера и опита на FIEC и неговите членки, както по отношение на новите технологии, така и за прилагането на нормативната база на ЕС. Срещата приключи с уговорка за посещение от страна на КСБ в централата на FIEC в Брюксел.
На 21.02. се проведе Втората конференция за страните от Централна и Източна Европа, посветена на България и Румъния.
Беше сключено Споразумение за сътрудничество между Камарата на строителите в България и Централния съюз на немската строителна индустрия (HDB). На официалната церемония по подписването присъстваха Н. П. Посланик на Р България във Федерална Република Германия д-р Меглена Плугчиева, г-н Веселин Горнишки – съветник по търговските въпроси в Посолството, адв. Михаел Книпер – Главен управител на Централния съюз на немската строителна индустрия, Франк Келенбах – Строителство в чужбина и международни отношения и г-жа Надя Теохарова – Външноикономическа политика и международни пазари.
Целият текст на Споразумението може да свалите оттук:
Sporazumenie satr KSB-HDB.doc


Отляво надясно: Н. П. Посланик д-р Меглена Плугчиева, Татяна Бъчварова – р-тел отдел „Анализи и прогнози”, инж. Симеон Пешов – Председател на КСБ, адв. Михаел Книпер – Главен управител на Централния съюз на немската строителна индустрия.
В 16.45 ч. беше сключено Споразумение за сътрудничество с Румънската асоциация на строителните контрактори (ARACO).
Целият текст на Споразумението може да свалите оттук:
Sporazumenie ARACO-KSB.doc