На портала за обществени консултации към Министерски съвет https://www.strategy.bg/ е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията /ЗИД ЗУТ/, изготвен от Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Процедурата е открита на 25.09.2019г. и приключва на 25.10.2019г.

За Ваше улеснение представяме резюме на основните промени: Проект ЗИД ЗУТ

Предложения по проекта на ЗИД ЗУТ може да изпращате до 15.10.2019г. до  на мейл: [email protected]

Лице за контакт:

инж. Виолета Ангелиева, тел: 02 806 24 15