Проектът на наредбата е възложен за изготвяне със заповед на министъра на вътрешните работи с оглед уеднаквяване на националните технически правила и норми за защита от пожар с приетите европейски решения и стандарти и отразяване на резултатите от досегашното прилагане на Наредба №2 за противопожарните строително-технически норми. С наредбата се въвеждат европейските изисквания за безопасност в случай на пожар, като за строежите се определат класове по фунционална пожарна опасност степени на минимална огнеустойчивост на конструктивните елементи, за строителните продукти – нормативно изисвани класове по реакция на огън, като се актуализират и други спецични изисквания към различните видове строежи.
Моля да изпратите вашите становища – с бележки и предложения на адрес: [email protected] най-късно до25.02.2008 г., за да бъдат обобщени и изпратени в МРРБ.
Моля изтегл: iconPSTN.rar (360.84 KB)