Удостоверение № 1025/28.11.2008 г. за извършване на посредническа дейност по наемане на работа в Република България
1. ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ В ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ – 1 свободно работно място:

 • Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: висше образование – машинен инженер или строителен инженер, специалност „ВиК”; предимство имат кандидатите с минимум 5 години трудов стаж по специалността; добро ниво на писмено и говоримо владеене на немски език;
 • Предлагани условия на труд и възнаграждение: длъжност на пълно работно време с 1 месец изпитателен срок в полза на работодателя – работа на обекти в България и чужбина; отпуски, социално и здравно осигуряване по КТ; при работа в чужбина – допълнителна здравна застраховка за сметка на работодателя и безплатен транспорт при заминаване от България и обратно завръщане; минимално месечно нетно трудово възнаграждение – 2000 лв.

2. ТЕХНИЧЕСКИ РЪКОВОДИТЕЛ – НАЧАЛНИК НА ЦЕХ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ В ГР. ЯМБОЛ – 1 свободно работно място:

 • Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: висше образование – машинен инженер или средно специално образование – машинен техник или металообработка; минимум 3-5 години трудов стаж по специалността, доказани с официален документ; предимство ще имат кандидатите ползващи/владеещи немски език;
 • Предлагани условия на труд и възнаграждение: длъжност на пълно работно време с 1 месец изпитателен срок в полза на работодателя – работа на обекти в България и чужбина; отпуски, социално и здравно осигуряване по КТ; при работа в чужбина – допълнителна здравна застраховка за сметка на работодателя и безплатен транспорт при заминаване от България и обратно завръщане; минимално месечно нетно трудово възнаграждение – 1500 лв., допълнителни бонуси при изпълнение на поръчки и проекти;
 • Специфика на работното място: в преките служебни задължения влиза ръководство на производствения процес без управленско-административни задачи.

3.ЗАВАРЧИЦИ В ПРЕДПРИЯТИЕ ЗА МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ – 10 свободни работни места:

 • Изисквания към кандидатите за заемане на длъжността: валиден сертификат за заварчик – ръчно електродъгово заваряване, МИГ, ВИГ; минимум 3-5 години трудов стаж по специалността, доказани с официален документ;
 • Предлагани условия на труд и възнаграждение: длъжност на пълно работно време с 1 месец изпитателен срок в полза на работодателя – работа на обекти в България и чужбина; отпуски, социално и здравно осигуряване по КТ; при работа в чужбина – допълнителна здравна застраховка за сметка на работодателя и безплатен транспорт при заминаване от България и обратно завръщане; минимално месечно нетно трудово възнаграждение – 800 – 1000 лв.; допълнителни бонуси при изпълнение на поръчки и проекти.

Кандидатите за работа следва да представят следните документи в офиса на „Строителен пазар на труда” ЕАД – София 1164, бул. „Драган Цанков” № 2, сграда на Университета за архитектура, строителство и геодезия – партер:

 • автобиография;
 • Оригинали на документи за образование, правоспособност и трудов стаж (трудова книжка, осигурителна книжка и образец 30) по специалността, с която се кандидатства;
 • по едно копие на всеки от документите за образование и трудов стаж по специалността.
 • Оригиналите на документи се връщат на търсещото работа лице след като трудовият посредник се увери в съответствието на представените копия с тях.

За справки:
Тел.: (02) 806 2939
E-mail: [email protected]