Подзаконови нормативни актове

За допълнителна информация относно подзаконовите нормативни актове, може да се обръщате към:

  1. инж. Виолета Ангелиева на e-mail: vangelieva@ksb.bg
  2. инж. Емил Гигов на e-mail: egigov@ksb.bg