248 млн. лв. ще се влеят в Югоизточния район до 2020 г. Източник на средствата е оперативна програма „Региони в растеж“.
Голямата сума – 210,2 млн. лв., е насочена към пет големи града – Бургас, Стара Загора, Ямбол, Сливен и Казанлък. Тя ще е за устойчиво и интергирано градско развитие, както се казва и първата ос на програмата, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството.
37,8 млн. лв. ще бъдат инвестирани в енергийна ефективност в други 5 по-малки града (Поморие, Карнобат, Нова Загора, Елхово и Малко Търново), наречени опорни центрове в периферни райони, това е втората ос.
Площта на Югоизточния район е 19 799 км (17,8% от територията на България), в него живеят около 15% от населението на страната. Произведеният брутен вътрешен продукт през 2014 г. в района възлиза на над 10,4 млрд. лв. Безработицата на населението на възраст 15-64 г. през първото тримесечие на 2016 г. е 8,5%. По брутен вътрешен продукт през 2014 г. и брутна добавена стойност Югоизтокът заема 3-о място след Югозападния район и Южния централен район. В самия него се наблюдава сериозен дисбаланс в приноса на всяка една от 4-те области при формирането на брутния вътрешен продукт и брутната добавена стойност.
Най-голям е приносът на Стара Загора и Бургас, следвани със значителна разлика от над 3 пъти от областите Сливен и Ямбол. Целта на финансовата инжекция е да се подобри качеството на живота в тези градове и да се задържат хората в него. За Бургас по програмата са предвидени 86,5 млн.лв., за Стара Загора – 52,7 млн. лв., подкрепата за Сливен е 25,9 млн. лв., за Ямбол – 25,4 млн. лв., и за Казанлък – 19,66 млн. лв.
Сливен и Казанлък, са с проекти за интегриран градски транспорт, а Сливен и Ямбол са решили, че имат нужда от кризисен център за жертви на домашно насилие, за което са предвидени към 3,7 млн. лв., пише „24 часа“.