На портала за обществени консултации към Министерски съвет е публикуван Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки /ЗИД ЗОП/, изготвен от Агенцията за обществени поръчки.

Процедурата е открита на 05.09.2019г. и приключва на 05.10.2019г.

За Ваше улеснение представяме основните промени, като предложените изменения са нанесени в червен цвят върху действащия текст на Закона: Промени предлагани в ZIDZOP

Предложения по проекта на ЗИД ЗОП може да изпращате до 30.09.2019г. до КСБ на мейл: [email protected].

Лице за контакт:

инж. Мария Зарева, тел. 02 8062964