Успешна академична година пожела Областният управител на област Видин на всички студенти и преподаватели от Филиал Видин на Русенския университет „Ангел Кънчев“.
Албена Георгиева бе гост на тържествената церемония по откриване на новата академична година, която се проведе днес, пред сградата на Професионална техническа гимназия „Васил Левски“, където се помещава филиала на Русенския университет.
В приветственото си слово Албена Георгиева поздрави ръководството на Русенския университет, представителите на местната и държавната власт, бизнеса и гражданското общество, които заедно положиха усилия за превръщането на идеята за университет във Видин в реалност. „Филиалът във Видин е яркото доказателство, че когато сме обединени сме по-силни и уверено вървим в правилната посока.“ – отбеляза още областният управител.
Началото на учебната година бе даден от ректорът на Русенския университет – проф.д-р Велизара Пенчева, заедно със заместник-ректорите по развитие, координация и продължаващо обучение – проф.д-р Пламен Даскалов и по европейска интеграция и международно сътрудничество – проф. д-р Юлияна Попова.
Официалната церемония по откриване на Новата академична година във Видин бе уважена от Председателя на Народното събрание – Димитър Главчев, кмета на община Видин, председателя на общински съвет Видин, народни представители от пети МИР – Видин, представители на институции и фирми от региона, студенти на филиал Видин към Русенския университет.
130 първокурсници започват обучението си във Филиал Видин през академичната 2017/2018 година. Те ще се обучават в образователно-квалификационна степен „бакалавър“ в специалностите: „Земеделска техника и технологии“, „Електроника“, „Технология и управление на транспорта“, „Индустриален мениджмънт“, „Компютърни науки“, „Европеистика и глобалистика“ и дистанционната форма „Бизнес мениджмънт“.
Източник: Областна администрация