Камара на строителите в България е съорганизатор на четвъртото и последно виртуално събитие за изграждане на капацитет на тема „Умения, които подпомагат прилагането на социалния диалог“, част от проект SuSodCo. Двудневното  събитие ще се проведе на 02-и и 03-и ноември, а негов домакин е Федерацията на Асоциациите на строителните предприемачи в Кипър (OSEOK).

Семинарът на 02-и

ноември ще акцентира върху обучение как да водим успешно преговори, как да се справяме по време на кризи и кои са ефективните съвременни методи за колективно договаряне. Вторият панел ще представи новоразработената платформа за социален диалог, а европейският консултант по еврофондовете – Welcomeurope ще предложи успешни практики за кандидатстване за еврофинансиране в сферата на социалния диалог.

По време на уъркшопа на 03-и ноември,  Европейската федерация на строителната индустрия (FIEC) ще представи идеи за съвместни инициативи за социален диалог, приложими за страните от Централна и Източна Европа. След това участниците ще бъдат разделени на групи, за да обменят идеи за общи международни инициативи, посветени на темата за социалния диалог.

Програмата и линкът за регистрация са налични на уебсайта на КСБ.