Минимален осигурителен доход за икономическа дейност “строителство” за 2007, 2008 и 2009г. /код 45 от НКИД/, както следва:

Квалификационни групи професии МОД за 2009г./лв./ МОД за 2008г./лв./ МОД за 2007г./лв./
1. Ръководители 700 580 455
2. Аналитични специалисти 580 500 400
3. Техници и други приложни специалисти 550 470 370
4. Административен персонал 350 300 235
5. Персонал, зает с услуги на населението, търговията и охраната 280 240 190
6. Квалифицирани работницив селското, горското, рибното и ловното стопанство 330 220 190
7. Квалифицирани производствени работниции сродни на тях занаятчии 530 420 305
8. Оператори на машини и съоръжения, и работници по монтаж на изделия 530 420 305
9. Професии, неизискващи специална квалификация 310 250 210