Социалният диалог е от изключителна важност за осъществяването на плавен преход към предстоящите нови икономически форми. Те ще се основават на непрекъснатото технологично усъвършенстване на строителните процеси и методи, сред които – кръгова и цифрова икономика. С тези думи Янос Маркидес, вицепрезидент на Федерацията на Асоциациите на строителните предприемачи в Кипър (OSEOK), откри последното събитие за изграждане на капацитет по проект “SuSodCo”. Организатори на форума, който обедини представители на работодателите и синдикати в България, Гърция, Кипър, Словения, Хърватия и Унгария, бяха кипърските колеги OSEOK. „Участието ни в проект „SuSodCo“ и подобряването на социалния диалог на национално и международно ниво са изключително важни, за да можем да отговорим адекватно на предизвикателствата на съвременната епоха, като например устойчива заетост, дигитализация в сектор „Строителство“, професионално образование и обучение (ПОО), стратегии за безопасност на труда.“, подчерта Маркидес. Той отбеляза и важността на адаптацията към новите форми на заетост – гъвкаво работно време, подходящо групиране на служителите и осигуряване на добра комуникация чрез новите технологии.

Стелиос Циапотис, генерален секретар на Федерацията на строителите и миньорите в Кипър (SEK), изтъкна важната роля на социалния диалог за поддържането на трудовия мир и запазването на работните места, особено в условията на новото предизвикателство Ковид-19. „Няма съмнение, че социалният диалог даде своя съществен принос в последното десетилетие, когато ние – социалните партньори в Кипър трябваше да се справим с икономическата  криза през 2013 г. Убеден съм, че в днешните трудни времена силата на социалния диалог и съвместната работа на всички заинтересовани страни в сектора ще ни поведе отново нагоре.“, категоричен е Циапотис. Той представи една много успешна практика от социалния диалог в Кипър – „АТА“ или автоматична индексация на заплатата. „АТА“ е дългогодишното споразумение между социалните партньори на острова, чрез което се осигурява устойчива покупателната способност на заплатата при променливи икономически условия. Друг успех на социалния диалог в Кипър според Циапотис е новосъздадената единна инспекционна служба, която контролира пазара на труда, следи за прилагането на законодателството, наблюдава и анализира специфичните ползи от колективното трудово договаряне в строителния и хотелиерския бранш.

Последното събитие по проект “SuSodCo” беше посветено на меките умения, необходими за ефективното провеждане на социален диалог и темите за успешно кандидатстване за финансиране на инициативи за социален диалог. В началото на семинара Пагона Лигу, професионален лектор и бизнес коуч, проведе кратко обучение по темите: „Как да водим успешно преговори“ и „Как да се справяме с кризисни ситуации“. След нея Метка Пенко, зам.-директор към Словенската търговско-промишлената палата (CCIS), запозна участниците с резултатите от няколко проекта за социален диалог в Словения. Благодарение на тези инициативи CCIS успява да изготви компетентен модел за колективно договаряне, създава ефективни обучения на екипи за преговори в областта на колективното договаряне, издава наръчници с практически инструкции и създава Център за обучения, консултантски услуги и медиация в индивидуални трудови спорове. Специалният гост на семинара – Джером Дюпон, консултант по европейско публично финансиране към международната организация – Welcomeurope, представи кои са основните програми на ЕС за подкрепа на инициативи за социален диалог. Той даде ценни насоки и съвети на участниците как да избягват типичните грешки при кандидатстване и върху какво да акцентират, когато подготвят своите проектни предложения.

Един от акцентите на първия ден е представянето на новоразработената в рамките на проект „SuSodCo“ уеб платформа. Параскеви Ангелокополу, представител на гръцката Асоциацията на инженерите и строителите (PEDMEDE) и водещ партньор за тази дейност, демонстрира функциите на платформата, която ще събере на едно място повече от 100 секторни съвместни инициативи за социален диалог на европейско ниво за периода 2010 – 2020 г. Тя изрази увереността си, че чрез тази платформа ще могат да бъдат почерпени идеи за индивидуални проекти и инициативи, отчитайки спецификите на съответната страна. Уеб платформата е насочена към националните социални партньори в строителния бранш (вкл. държавната администрация) и европейските социални партньори. Тя ще представи и съвместните комуникационните стратегии за социален диалог в строителството на шестте партньорски държави в проекта SuSodCo (Словения, Хърватска, България, Унгария, Гърция и Кипър).

По време на втория ден участниците бяха разделени на три международни групи, за да упражнят на практика всичко, което научиха в рамките четирите събития за изграждане на капацитет по проект “SuSodCo”. Този път тяхната задача бе да опишат идея за съвместна инициатива за социален диалог, която след време да прерасне в същинско проектно предложение. Преди да започнат работа, за вдъхновение на участниците, Кристин Ле Форестиер, представител на Европейската строителна федерация (FIEC), запозна присъстващите с последните проекти, посветени на европейския социален диалог и темите: заетост, ПОО, здравословни и безопасни условия на труд в сектор „Строителство“. Ле Форестиер обърна внимание на проект, касаещ ПОО за енергийно ефективно строителство, който „със сигурност спомогна за подобряване на уменията в това направление и допринесе за повишаване на атрактивността на темата сред младите хора“, каза тя и изрази увереността си, че младите хора са ключът към успеха и развитието на строителството. Ле Форестиер подчерта и приноса на българските партньори за изготвянето и разпространението на ръководството „Честна работа, честна игра! Кажи НЕ на недекларирания труд в строителството“, изготвен в рамките на инициативата #EU4FairWork. Не на последно място, участниците семинара бяха запознати и с проект „DESOCO“, насочен към децентрализирането на социалния диалог в строителството в страните от Централна и Източна Европа, както и с проектните идеи за социален диалог на FIEC, подадени към ЕК през 2021 г.

След представянето на тези интересни проекти, социалните партньори бяха разпределени във виртуални пространства, в които да обсъдят своите бъдещи проектни инициативи, прилагайки вече подобрените си комуникационни умения и способности за водене на успешни преговори. С помощта на съвременните онлайн инструменти за съвместна работа трите групи успяха да разработят три проектни идеи по следните теми: подобряване на имиджа на строителния сектор, паритарни фондове за подобряване на условията на работа в строителния сектор и стимулиране на социално-отговорни обществени поръчки в строителството.

SuSodCo в България

Българските партньори в проект SuSodCo са Камара на строителите в България (КСБ) и строителния синдикат Ф„СИВ“ –„Подкрепа“, които за пореден път показаха, че работейки заедно постигат изключителни резултат и имат отличен социален диалог. В изпълнение на дейностите по SuSodCo през декември 2020 г. двете организации се съгласиха през следващите две години да работят усилено за подобряването на социалния диалог и предприемането на конкретни активни мерки по следните приоритетни теми: ПОО, Зелена сделка, дигитализация, подобряване на имиджа на сектора, командироване работници и недеклариран труд. Какво постигнаха българските партньорите в сферата на социалния диалог в строителството през 2021 г.? През пролетта КСБ организира международен семинар за обмен на добри практики между България и Португалия, в който взеха участие всички участници в този сложен процес от двете държави, включително и социалните партньори. През лятото партньорите по проекта проведоха третото “SuSodCo” събитие за изграждане на капацитет, посветено на темите на дигитализацията. В допълнение, по инициатива на Ф„СИВ“ – „Подкрепа“ КСБ бе домакин на кръгла маса „Зелени модели“, която представи интересни социални стандарти и модели, които могат да подобрят развитието на човешките ресурси и работната среда, вкл. здравето и безопасността на работниците. Резултатите от тези инициативи бяха подробно отразени от медийния партньор на проекта в. „Строител“ с подкрепата на проект „SuSodCo“.

Източник: в. Строител