Камарата на строителите в България (КСБ) представи дейността и приоритетите си, както и добрия опит на българските строители, в Брюксел. Това стана на конференцията „Опростяване на Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за повишаване на ефективността на инфраструктурните проекти“, която се проведе в сградата на Европейския парламент (ЕП).
Повече тук.