Уважаеми колеги,
Във връзка с възникналите въпроси за усвояването на структурните фондове на ЕС и други източници на финансиране, предлагаме на Вашето внимание консорциума за консултантски услуги Foresight solutions и уеб страницата http://www.informoney.org, които могат да Ви насочат относно това как да намерите допълнителни източници на финансиране.
За повече информация отидете в нашата рубрика „Полезни връзки”- “Партньори” или на интернет адрес: http://www.fsnetwork.org и http://www.informoney.org