Автор: Наталия Новкова

В музея на столичната строителна гимназия „Христо Ботев“ се проведе кастинг за подбор на пет от девет екипа от ученици, желаещи да участват в проект „Аз мога да строя 2014 – 2015 г.“ .
След теглене на жребий за реда, по който да вървят презентациите, екипите представиха своите проекти, по които са работили през лятната ваканция.
Председател на авторитетното жури беше проф. Стефан Попов, чийто дядо е един от създателите на Софийската гимназия по строителство , архитектура и геодезия „Христо Ботев“ и дългогодишен учител там. Членове на журито бяха д–р арх. Здравко Генчев от УАСГ, арх. Ирена Антонова, чийто баща е бил най-дългогодишния директор на гимназията, арх. Чилингирова и арх. Тонева, които още от стартирането преди пет години на проект „Аз мога да строя“ участват, като консултанти и оказват голяма подкрепа на екипите при подготовката и изготвянето на проектите.
Учениците показаха голям ентусиазъм и огромно желание за работа.
Директорът на гимназията инж. Доротея Дончева се гордее с постиженията на възпитаниците на гимназията. Тя съобщи, че двама от участниците са спечелили миналогодишното национално състезание по зидария с ИТОНГ, а част от членовете на екипите са били подготвяни дълго и са спечелили състезание за участие в програмата „Евроскола“, организирано от Информационното бюро на Европейския парламент в България.
Програмата „Евроскола“ има за цел да насърчава най-младите европейци да опознаят Европейския парламент, да се „включат“ чрез симулирани заседания в работата му и дори да „гласуват“ неговите резолюции. Чрез нея ученици от училища във всички страни-членки на ЕС прекарват 1 ден в Европейския парламент в Страсбург, където участват в симулация на неговата работа, разискват и разиграват гласуване по въпроси от интерес за Европейския съюз в рамките на „Младежкия европейски парламент“. По време на своя парламентарен ден в Страсбург около 500 европейски ученици участват в „заседания на комисиите“ и в „пленарни заседания“, разискват и гласуват резолюции, като разискванията се водят основно на френски и английски език. Всеки участник получава сертификат за участието си, подписан от Председателя на ЕП. Подборът на училищата, които участват в програмата „Евроскола“, се извършва на регионалните състезания, организирани периодично от Информационното бюро на Европейския парламент в България.
Инж. Доротея Дончева поздрави членовете на журито и увери екипите, че журито е тук, за да подкрепя идеите им и да помогне за израстването им, като добри специалисти.
Всичките девет екипа се представиха със свое име на екипа и на проекта. Имаше доста находчиви подходи на презентация под формата на филмчета, изготвени от учениците. По време на представянето получаваха напътствия и ценни съвети от членовете на журито.
Журито се затрудни, когато трябваше да определи кои екипи да отпаднат, тъй като всички участници се бяха подготвили доста добре и преливаха от желание да бъдат включени в проект „Аз мога да строя“. След дълги обсъждания определиха петте екипа, а именно: „Сердика“, „Витоша“, „Антик“, „Космос“ и „Аква“.
Членовете на журито се включиха към екипите като консултанти, които ще помагат при изготвянето на възложените проекти на съвременна къща, традиционна къща, бунгало и павилион.
Проф. Стефан Попов посъветва участниците да прочетат книгата „Жилището, като удоволствие“, която той е подарил на гимназията, а арх. Здравко Генчев подари на участниците „10 книги за зелената архитектура“.
Инж. Дончева благодари на екипите за интересните идеи и даде висока оценка за зрялост и постижения на участниците.