Инж. Розета Маринова бе избрана за член на УС на Фондация „Български строител”

От 1.08.2023 г. инж. Мария Башева, председател на Областното представителство на КСБ в Габрово и член на Управителния съвет на Фондация „Български строител“, встъпи в длъжност областен управител на Габрово. По нейна молба на 10 август на извънредно заседание на Съвета на настоятелите на Фондация „Български строител“ беше направена промяна за освобождаването й като член от състава на УС.

Членовете на Съвета на настоятелите и на Управителния съвет са благодарни на инж. Башева за дейността в качеството й на член на УС и й пожелават много успехи и реализирани проекти за развитието на област Габрово. В състава на УС единодушно за нов член беше избран инж. Розета Маринова, член на Комисията по професионална етика (КПЕ) към КСБ и управител на фирма „Стройпродукт“ ЕООД, Плевен. Тя е била дългогодишен член на УС на КСБ, председател на КПЕ и председател на Областното представителство на КСБ в Плевен.

Членовете на Съвета на настоятелите и на Управителния съвет приветстват инж. Маринова за избора й на тази позиция с увереност, че опитът, инициативността и авторитетът й ще спомогнат за развитие на дейността на Фондация „Български строител“ и за реализирането на нови инициативи.