На 30 .09.2016 г. в залата на КСБ ОП-Сливен, се проведе Отчетно-изборно събрание. Официални гости  на събитието бяха г-н Николай Станков-зам. председател УС на КСБ, г-н  Пламен Иванов –  зам. председател УС на КСБ , г- н Николай Николов  –  Председател ОП на КСБ -Бургас, г-н Митко  Маринов – Председател на ветераните  ОП на КСБ – Сливен.  Присъстващите  делегати бяха 37. 
За Председател  на ОП на КСБ – Сливен с пълно мнозинство  беше избран Георги Стоянов управител  на фирма „Благоустройствени строежи“ ЕООД гр. Сливен.   На  събранието бяха избрани  за  членове  на  Областния съвет (ОС) : Атанас Кошничаров „ СМК-Стройцем“ ООД, Андон Горнаков- „Лиан-Строй ЕООД“ , Тодор Дечев – „Билдинг ТД “ ЕООД и Димитър Шейретов – „ ГРАДИ“ ЕООД. А членове на  Контролния  съвет: Стамен Раев- „ Раев строй „ЕООД,  Димитър Стоянов – „ М и П  Инженеринг 2000 „ ЕООД и Христо Димитров- „Виадукт АБ Бинкос“ ООД. Делегати за Общото годишно отчетно-изборно събрание на КСБ ще са: Атанас Кошничаров, Андон Горнаков, Тодор Дечев, Димитър Шейретов и Петко Берковски               
В началото на срещата фирмите бяха запознати със състоянието на  строителния бизнес в региона и развитието на Националната програма за енергийна ефективност. ПО време на заседанието бяха  представени и приети отчетите за дейността на Областния съвет и Контролния съвет , както и бюджета за 17.09.2015г.-30.09.2016 г. Беше представен и проектобюджета за следващата  2017 година, заедно с целите и задачите на ОП –Сливен, като се акцентира върху програмата за повишаване на строителната квалификация и  проекта „Аз мога да строя“. На събранието фирмите се запознаха с дейността по обслужване на регистъра.   През изминалия период, фирмите които са минали през „Процедура по чл.20“ са 65,  ново регистрираните в ЦПРС са 8 бр. Към настоящият момент фирми членове на Областното звено са 53 бр.
На Общото събрание с пълно единодушие Областното представителство на Камарата реши да подкрепи и издигне кандидатурата на г-н Николай Станков за Председател на КСБ.
 
Изготвил: Звезда Кошничарова
ОП на КСБ – Сливен