КСБ и ФСИВ – „Подкрепа“ проведоха трети семинар, част от проект SuSodCo

Камарата на строителите в България (КСБ) проведе трети международен виртуален семинар за изграждане на капацитет на тема „Дигитализация и цифрови умения в рамките на социалния диалог“, част от проект SuSodCo. Съорганизатор на форума беше Федерация „Строителство, индустрия и водоснабдяване“ – „Подкрепа“ (ФСИВ – „Подкрепа”).

Участници в конференцията бяха инж. Любомир Качамаков, вицепрезидент на FIEC и председател на ОП на КСБ – София, инж. Иоанис Партениотис, вицепрезидент на КТ „Подкрепа“ и председател на ФСИВ – „Подкрепа“, Грегор Фико, изп. директор на Камарата на строителството и строителните материали в Словения, Мария Желева, главен експерт в КСБ, Васил Киров, доцент в Института по философия и социология при Българската академия на науките, Пламена Партениотис, PR мениджър, Йордан Йорданов, зам.-председател на ФСИВ – „Подкрепа“, Ваня Тивидошева, главен експерт в дирекция „Професионално образование и обучение” в Министерството на образованието и науката, инж. Васил Танев, хоноруван преподавател, катедра „Организация и управление на строителството“ в Университета по архитектура, строителство и геодезия, Михаил Михайлов, зам.-директор на Националния институт за помирение и арбитраж, Михаела Михайлова, PR експерт, и Емил Христов, отговорен редактор във в. „Строител“.

„Щастлива съм да приветствам третата ни среща в рамките на проекта. Първите ни две събития бяха фокусирани върху последните тенденции в европейския строителен сектор – дигитализация на икономиката, иновации в цифровите икономики, пазарите на труда и управлението на промяната и комуникационната стратегия и нейното значение за ефективен диалог“, заяви в началото Мария Желева и допълни, че фокус на настоящата конференция е специално разработено обучение за дигитални умения, приложими в социалния диалог.

„Темата за дигитализацията в рамките на социален диалог е изключително важна. Цифровата революция, на която сме свидетели през последните месеци, значително промени икономиката на всяка една държава и начина ни на мислене. Тя също така помага за подобряване на диалога в строителството, като променя начина на работа“, сподели инж. Любомир Качамаков. От думите му стана ясно, че през последните години иновациите, породени от дигитализацията на сектор „Строителство“, помагат да се намалят цените на продуктите, както и да се сведат до минимум тежките инциденти на обектите. „Свидетели сме на една нова ера в бранша. Все повече страни използват BIM технологиите, което им помага значително да развият дейността си“, сподели още той.

След него думата взе и инж. Иоанис Партениотис, който заяви, че е много доволен от социалния диалог и сътрудничество с Камарата на строителите и международните партньори. „Четвъртата индустриална революция, на която сме свидетели днес, а именно дигитализацията, неминуемо има и пряко отношение към строителството като отрасъл. Този директен ефект се гради върху промените, които ние имаме в производството на материали, в самия процес на строителство“, сподели той. Инж. Партениотис говори и за обучението на кадри в бранша, което може да се възползва от новите методи, за да е актуално на променящата се среда.

Във втория панел на семинара гостите имаха възможност да се запознаят с начините за ефективно разпространение на съдържание, дигитален маркетинг, управление на социални мрежи и съвети за писане на съдържание за различни комуникационни канали.

Източник: в. Строител, брой 27, стр. 13

Източник снимка: ie.edu