в. "Строителство ГРАДЪТ"
брой 25 (563), 23-29 юни 2008 г.
България на второ място в ЕС по ръст на строителството през април
България се нареди на второ място по ръст на строителството за месец април спрямо март сред страните членки на Европейския съюз (ЕС), според данни на статистическия офис "Евростат". Страната ни регистрира 6.9% повишение през април спрямо предходния месец, изпреварвана единствено от Португалия, където ръстът е достигнал 10.6 на сто. На годишна база покачването е 21 на сто, с което се нареждаме на четвърто място след Румъния – (30%), Словения с 23.3% и Полша 22.8%.
Най-силно понижение през април се отбелязва в Испания – 21.8 на сто на годишна база и 6.5% спрямо предходния месец. В Германия се отбелязва 2.1% спад през последната година.
Строителната активност се запазва стабилна и в Еврозоната и в целия Европейски съюз, като се повтаря забавянето на сектора, регистрирано през март – съответно -2.4% и -2.7%. На годишна база обаче се регистрира 1.8 на сто понижение за 15-те членки, докато за целия Европейски съюз се отбелязва 0.4% повишение. За март този показател беше – 3.3 за Еврозоната и – 1.9% за всичките 27 членки.
Евростат (Statistical Office of the European Communities) е статистическа служба, създадена през 1958 г., към Европейската комисия, която събира информация за страните в Европейския съюз. Организацията предоставя статистика в сферата на търговията, бизнеса, земеделие, околна среда, енергия и регионални и социални данни.
Четете още във вестник "Строителство Градът"
Къде се намира България във вниманието на най-големите