Областно представителство Кюстендил

Строителство е сред печелившите бизнеси за 2015 година, показва Юбилейното десето издание на класацията “Капитал 100”, подреждаща корпоративните гиганти в страната.
Годината е била най-силна за големите строителни компании, спечелили по-големите държавни обществени поръчки. Според анализ на Камара на строителите най-много договори през изминалата година са сключени в сегмента “Инженерна инфраструктура”, следван от ВиК и енергийната инфраструктура.
Делът на жилищното строителство е едва 10% в общите приходи в сектора.

Над 80% от инвестициите в сектора се осигуряват от държавата
За съжаление преките чуждестранни инвестиции за 2015 г. са едва 115 млн. евро и намаляват с близо 58% на годишна база, показва анализа на КСБ. Следователно за трета поредна година след бума в строителството, над 80% от инвестициите в секто а се осигурават от държавата.

По предварителни данни продукцията в сектора е за над 11 млрд. лева, но вероятно са повече, считат експертите. 3 млрд. лева са приходите на най-големите компании, което е почти 30% от бизнеса в строителние сектор за 2015 г.

Следващата 2017 г. ще е сложна за сектора,
твърдят повечето мениджъри от бранша.
Средствата за пътища са намалели в този програмен период. Договорени са отсечките от Струма. Остава само избора на изпълнител на първите 10 км от Хемус. Очакват се единствено големите железопътни проекти да изберат своите изпълнители.
Централният участък на третия лъч на метрото вече е договорен.
Във водния сектор може да стартират ранните проекти, както и да се изпълнат с финансиране от новите програми 8-те недовършени проекти, з акоито има вече избрани изпълнители.
Пътните ремонти, енергийно обновяване на жилищни и други сгради, както и рехабилитацията и обновявянето на градската инфраструктура са възможностите за по-малките фирми да си гарантират работа.
Някои от големите строителни компании се ориентират към собствени инвестиции в жилищни и/или ваканционни комплекси.
Анализите показват, че е малко вероятно да се случи нов бум в жилищното или бизнес строителството, който да изведе зависимостта на строителния бизнес от изпълнението на държавните поръчки. Това вероятно ще доведе и до отпадане на част от компаниите, твърди секторният анализ на “Капитал 100”.
http://gradat.bg/

http://www.bgnes.com/spa-i-bio/spa-protseduri/4440904/

2 500 000 лв. са предвидени в проект на община Кюстендил за “Енергийна ефективност в жилищни сгради”, по ОП “Региони в растеж”, част от Интегрирания план за градско възстановяване и развитие. Сградите попадащи в проекта трябва да са строени преди 26 април 1999 г. и да са извън обхвата на Националната програма за енергийна ефективност. Одобрените жилищни сгради по проекта ще получат 100% безвъзмездна финансова помощ.
Ще бъдат санирани 4 жилищни сгради. Проектът може да получи и допълнително финансиране през 2018/ 2019 г., ако има свободен ресурс по оперативната програма.
http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1586742

news 8828431531
Благодарение на него стандартите ще могат да бъдат синхронизирани.
Меморандумът за разбирателство ще създаде добра основа за сътрудничество в няколко основни направления, касаещи строителството, тъй като много китайски компании проявяват интерес и имаме поредица от проведени срещи с тях. Това коментира министър Лиляна Павлова, която заедно с министър Чън Джънгао подписа Споразумение за сътрудничество между Министерството на регионалното развитие и благоустройството на Република България и Министерството на жилищата и развитието на градските и селските райони на Китайската народна република.
Документът е подготвен с цел укрепване и разширяване на двустранните отношения с Китайската народна република и желанието за установяване на двустранно сътрудничество в областта на: публично-частното партньорство, градското управление и развитие, борбата с незаконното строителство, сеизмичната устойчивост, енергийна ефективност, съдействие по установяване на контакти и партньорства между неправителствени организации, професионални съюзи, работодателски организации, компании и др.
Благодарение на подписаното споразумение установяваме и ще можем да синхронизираме стандартите, по които ще се работи в строителството, защото те са много важни. В България прилагаме техническите правила и норми, валидни за Европейския съюз. Много важно е и това, че продуктите, които влагаме в строителството, трябва да имат т.нар. СЕ сертификати, обясни Павлова.
Други области на сътрудничество са архитектурата и сеизмологията, тъй като параметрите на жилищното строителство са много важни, информира още министърът и допълни, че китайската страна е впечатлена от Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради въпреки различните мащаби, защото те са построили 6 млн. нови жилища, но имат и програма за саниране и обновяване на сградния фонд. В тази връзка област на сътрудничество ще бъдат също финансовите механизми и програмите за обновяване, тъй като при тях държавата не предоставя цялото финансиране, а само една трета от него. Другата се предоставя от собствениците, а последния дял е за сметка на компаниите, които предоставят услуги – електроразпределителни дружества, топлофикации и др. Това са също механизми и модели за сътрудничество, заяви тя.
Министър Павлова коментира, че China Pacific Construction Group и China Communication Construction Company са двете от най-активните от множеството компании, които посещават България. Те са едни от най-големите държавни компании и са участвали в реализацията на големи инфраструктурни обекти. В резултат на проведената вчера среща с ръководството и собствениците на China Pacific Construction Group е получено потвърждение, че те избират България за свой офис за цяла Европа и „хъб” за инвестиции на нашия континент.
Подготвен е и предстои да бъде подписан и меморандум за разбирателство между Камара на строителите в България и China Communication Construction Company. Той ще позволи сътрудничеството между двете структури, така че те да могат да кандидатстват заедно за участие в проекти за изграждане на пътна, железопътна и друга инфраструктура, съобщи министърът на регионалното развитие и благоустройството.
citybuild.bg

f4261bdc6dfa9ddec73684058bd9d225Получихме 217 проектни предложения в рамките на първата покана по Програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония. 134 от тях са оценени като добри и бихме ги финансирали, ако имахме по-голям бюджет. Това каза зам.-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова на заседание на съвместния Комитет за наблюдение на програмата за трансгранично сътрудничество между България и Македония, което се проведе днес в Кюстендил.
Основната ни цел е създаването на условия за икономически растеж и по-голяма заетост в трансграничния регион. Фокусът ни не е просто върху усвояването на средствата, а върху резултатите, които постигаме с изпълнението на проектите, подчерта зам.-министър Николова. Въпреки по-малкия бюджет, смея да твърдя, че по трансграничните програми постигаме ефекти, които са толкова видни и значими за региона, колкото и проектите по оперативните програми, заяви тя.
Ресурсът на първата покана е около 6,5 млн. евро и с него могат бъдат финансирани 28 проекта. Поради големия брой проекти, получили високи оценки, Комитетът взе решение да прехвърли допълнително близо 3,5 млн. евро от бюджета на програмата за финансиране на допълнително 16 проекта в рамките на първата покана. Така общият брой на проектните предложения, които ще получат финансиране на този етап, става 44 на обща стойност около 10 млн. евро.
Те покриват всички приоритетни оси на програмата в областта на устойчивия туризъм, околната среда и повишаване на конкурентостта на бизнеса. Сред тях има проектии в двете области от българска страна, които участват в програмата, като най-много са предложенията за общините Благоевград, Кюстендил, Сандански, Сатовча и Струмяни. Най-голям брой са бенефициентите от неправителствения сектор, следвани от общините и областните администрации. Сред бенефициентите, чиито проекти са сред одобрените за финансиране, присъстват и образователни и културни институции.
През следващите месеци предстоят процедури по проверки на терен за всеки конкретен проект, както и на бенефициентите, за да се избегне двойно финансиране, обясни зам.-министър Николова и допълни, че през септември могат да бъдат сключени договори за финансиране. Това значи, че още следващата година можем да отчетем първите резултати от изпълняваните проекти, каза още тя.
Деница Николова изрази радостта си от големия брой проекти, получени по първата покана. Тя обясни, че активното участие се дължи на няколко фактора: от една страна на натрупания опит и административен капацитет на потенциалните бенефициенти от миналия програмен период, от друга на ясната дългосрочна политика, приемственост и визия за развитие на регионите и не на последно място – на добрата подготовка и проектна готовност на проектните инициатори. Трансграничните програми станаха разпознаваеми с високите резултати, които постигат в областите и от двете страни на границата, категорична беше зам.-министърът.

photo verybig 1586724Общински съвет ще даде съгласие за кандидатстването на община Кюстендил за финансиране на проект “Благоустрояване на градската среда в Община Кюстендил”, по ОП “Региони в растеж”. Проектът е част от одобрения интегриран план за градско възстановяване и развитие. Той е на стойност- 4 688 751, 23 лв. Проектът предвижда- Изграждане и възстановяване на зона за отдих парк Галерията; Обновяване на физическата среда по река Банщица в Зона със социален характер и Зона с публични функции; Изграждане на улица и благоустрояване в кв. 270 на Кюстендил.
Общинският съвет ще даде съгласие и за отпускане на временни безлихвени заеми от сметките за средства от ЕС и от бюджета на община Кюстендил за авансово финансиране на плащания по проекта.

http://dariknews.bg/

13 храма от област Кюстендил кандидатстват пред ДФ „Земеделие” за финансиране по Програмата за развитие на селските райони, по под мярка „Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и подобряване на културното и природно наследство на селата”. 10 от тях се намират на територията на Дупнишка духовна околия, обясни отец Георги Паликарски, архиерейски наместник. По думите му, най-сериозна нужда от средства имат черквите „Св. Никола” в Сапарева баня и „Св. Теодор Тирон” в гр. Бобошево. За средства кандидатстват и храма в Смочево – „Св. Пророк Илия”, в гр. Рила – „Св. Николай Мирликлийски Чудотворец”, в Бобошево- „Св. Атанасий”, в с. Големо село- „Св.Троица”, Ресиловския манастрир „Покров Богородичен”, в гр. Бобов дол- „Св. Николай Мирликлийски Чудотворец”, в Кочериново- храма „Рождество Богородично”. Дупнишката околия е с най- много подадени проекти, коментира отец Паликарски. Рилският манастир също кандидатства за средства.
Общият размер на заявената финансова помощ за 13- те проекта е 7 980 729 лв., общо за цялата страна подадените проекти са 348, на стойност близо 210 млн. лв.
Тъй като общата сума на заявената финансова помощ от всички подадени заявления е по-голяма от размера на определения за съответния период на прием бюджет, предстои да бъде извършена предварителна оценка по критериите за подбор. Съответствието с критериите за оценка ще се преценява към датата на подаване на заявлението за подпомагане, съобразно приложените към заявлението за подпомагане документи. Заявленията за подпомагане ще се класират според получените при оценката точки и ще бъдат одобрявани в низходящ ред до размера на определения за съответния прием бюджет.

http://dariknews.bg/view_article.php?article_id=1585410