Областно представителство Кюстендил

Първата работна среща за годината на ОП на КСБ –Кюстендил, с кмета на общината Петър Паунов и областния управител Виктор Янев се проведе в залата на местната администрация. Темата на разговорите беше Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради.
Срещата беше по инициатива на Областното представителство на Камарата и в нея
участваха управителите на строителни фирми – членове на КСБ, представители на Камарата на инженерите в инвестиционното проектиране, Камарата на архитектите, надзорни компании и специалисти по енергийно обследване.
Председателят на ОП на КСБ– Кюстендил, инж. Светослав Борисов откри срещата, поздрави участниците и им пожела ползотворна и съдържателна дискусия.
Областният управител Виктор Янев от своя страна изказа мнение, че темата е особено важна и се надява на широка дискусия, за да могат да се усъвършенстват методите на работа. Той сподели, че кюстендилските строителни фирми са с капацитет да се ангажират с изпълнението на поръчки за саниране на жилищни блокове.
Кметът Петър Паунов запозна присъстващите с предстоящата програма и в центъра
на разговорите бяха поставени важни въпроси, свързани с енергийното обследване, с проектирането и с инженеринга. Внимание беше обърнато и на обществените поръчки за строителството и на обединяването на фирмите. По време на срещата беше засегнато и авансовото плащане. Кметът изрази очакване строителите да дадат предложения за
усъвършенстване на методическите указания. Дискусията продължи и с разяснения по темата от Росица Плачкова – зам.-кмет с ресор „Инвестиционна политика и регионално развитие”.