• Управител: Петър Стефанов Пешев
  • Град: Кърджали
  • Седалище: Кърджали 6600, ул. Булиар 33, офис 1
  • Телефон: 0889 04 04 57
  • E-mail: ppeshev.psi@mail.bg
  • Предмет на дейност: Строителство и ремонт на пътна и железопътна инфраструктура, инженерни съоръжения, газопроводи и електропроводи, ВиК мрежи, пречиствателни станции; строителство и ремонт на сгради за жилищни и производствени нужди; управление и отдаване под наем на недвижими имоти, стоки или други вещи с цел препродажба и пр.
  • Булстат: 204070457