• Управител: Антон Кирилов Евлогиев
  • Град: София
  • Седалище: София, ул. Стрешер бл. 6, ап 1
  • Телефон: 0886 28 30 04
  • E-mail: office@viasecurity.bg
  • Предмет на дейност: Специализация в проекти, свързани с изграждане на оптични мрежи, телекомуникационни изграждания, автоматизация на производството в различни предприятия.
  • Булстат: 200404710