• Управител: Любомир Пейновски
  • Седалище: 1407 ул.“Вискяр планина“№15-17,ет.2, офис 4
  • Предмет на дейност: Строителна и ремонтна дейност, градоустройствена дейност и оценка на съответствие на инвестиционни проекти.
  • Булстат: 203820557