• Управител: Тома Кехайов
  • Седалище: гр. Кърджали, ж.к. „Възрожденци“, бл. 32, вх. Г, ап. 60
  • Предмет на дейност: Строително-ремонтни дейности и строителство на жилищни и нежилищни сгради.
  • Булстат: 200972150