• Управител: Никола Радков Гайдаров
  • Град: Белоградчик
  • Седалище: Белоградчик 3900 ул. Любен Каравелов 7, вх. А
  • Телефон: 887 993 773
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: Фирмата се занимава с жилищно, културно-битово, селскостопанско и промишлено строителство и обекти от инфраструктурното строителство.
  • Булстат: 204004336