• Управител: Стефан Недялков Стефанов
  • Град: Ямбол
  • Седалище: Ямбол, 8600, ул. Ален мак 34
  • Телефон: 0893 27 72 66
  • E-mail: ultrabild@gmail.com
  • Предмет на дейност: Строителство на жилищни и нежилищни сгради.
  • Булстат: 204796422