• Управител: Ахмед Юсуфов Ашикалиев
  • Град: Сливен
  • Седалище: Сливен 8849, ул. Изгрев 6
  • Телефон: 0879 06 99 40
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност:  „Турекс-4“ ООД стартира своята дейност през 2009 година, свързана с извършване на добив на дървесина в област Сливен. През 2018 година фирмата започва нова дейност, свързана с извършване на строително – монтажни работи на тротоарни настилки на територията на Община Стара Загора.
  • Булстат: 200662422