• Управител: Алекси Каравелов
  • Град: Сливен
  • Седалище: Сливен 8800 к-с Печ, ет. 6, офис 612
  • Телефон: 044 662955,0888398368
  • Fax: 623754
  • E-mail: toploinj@ibs-bg.com
  • Булстат: 829035854