• Управител: Минчо Николов Дахтеров
  • Град: Сливен
  • Седалище: Сливен 8800 ж.к. Българка, бл. 32, вх. В, ет. 3, ап .9
  • Телефон: 886150148, 885 198 661
  • E-mail: terra.system.eood@gmail.com
  • Предмет на дейност: Електрическите инсталации.
  • Булстат: 201150959