• Управител: Веселин Красимиров Стоянов
  • Град: Сливен
  • Седалище: Сливен 8800 кв. Речица, ул. Драва 22
  • Телефон: 899 551 580, 885 206 988
  • E-mail: teoves2006@abv.bg
  • Предмет на дейност: Осъществява всякакви инфраструктурни проекти, цялостен ремонт и реконструкция на съществуващи сгради както и гаранционно и извънгаранционно обслужване.
  • Булстат: 119649772