• Управител: КРАСИМИР АТАНАСОВ ХРИСТОВ
  • Град: Плевен
  • Седалище: Плевен 5800 ул. Сергей Румянцев 30
  • Телефон: 064 800424
  • Fax: 805048
  • E-mail: kkstil_pl@abv.bg
  • Предмет на дейност: Занимава се със строителство . Изпълнява и инфраструктурни обекти.Към момента произвежда и бетонови изделия след като през 2006 г. закупува поточна линия за производство тротоарни плочи,пътни бордюри и уни павета
  • Булстат: 114625568