• Управител: Тошко Райчев Райчев
  • Град: Търговище
  • Седалище: Търговище 7700 ул. Никола Петков 9А
  • Телефон: 0601 64388, 64639,0899 18 33 88
  • Fax: 67022
  • E-mail: stroikomers@mail.bg
  • Предмет на дейност: Цялостно строителство на сгради и строителни съоръжения
  • Булстат: 125530930