• Управител: Валентина Ненова Парпулева
  • Град: Чипровци
  • Седалище: Чипровци 3460 ул. Тако Андреев 20
  • Телефон: 02 803 3026, 803 3034,888 007 955
  • E-mail: bsengineering@abv.bg; elin30@abv.bg
  • Предмет на дейност: Строителство, независим строителен надзор в проектирането и строителството, инвеститорски контрол, административни, счетоводни и консултантски услуги
  • Булстат: 204229137