• Управител: Александър Минев Mалинов
  • Град: Кюстендил
  • Седалище: Кюстендил 2500 ул. Цар Освободител 98, ет.1
  • Телефон: 078 527223,0878255005
  • Fax: 50522
  • E-mail: rila_kn@dir.bg
  • Предмет на дейност: бетон и бетонови разтвори
  • Булстат: 030080899