• Управител: Стефан Недков Стефанов
  • Град: с. Безмер, Област Ямбол
  • Седалище: с. Безмер, 8637, ул. Георги Дражев 17
  • Телефон: 0893 27 72 60
  • E-mail: spn_yambol@gmail.com
  • Предмет на дейност: Строителство, ремонт и поддържане на пътища и пътни съоръжения, градски комуникации и инфраструктурите около тях, търговия на всички видове зидове, строителни и инертни материали и изделия от тях; проектантска, инвеститорска, инженерингова и търговска дейност в страната и навън и пр.
  • Булстат: 205403014