• Управител: Добрин Стефанов Иванов
  • Град: София
  • Седалище: София 1504, ул. Тракия № 15
  • Телефон: 0884 68 41 63
  • E-mail: accser@abv.bg
  • Предмет на дейност: Фирма „СПК ЗАПАД“ ЕООД предоставя широк спектър от енергийни решения, изграждане на електрозахранване, строителство на преносни и разпределителни тръбопроводи, саниране, намаляване на разходите за енергия, аутсорсинг на услуги, свързани с енергийната инфраструктура, производство и доставка на енергия.
  • Булстат: 205893529