• Управител: Петър Георгиев Табаков
  • Град: Пазарджик
  • Седалище: гр. Велинград, обл. Пазарджик, 4600, ул. Христо Смирненски 31
  • Телефон: 0888945544, 0889504643
  • E-mail: [email protected]
  • Web_site: https://city-eng.eu/
  • Предмет на дейност: Проектиране и изграждане на слаботокови и силови електроинсталации, правоприемник на ЕТ „ТРЕГЕ–ГЕОРГИ ТАБАКОВ”, учредена през 1993 г. от
    инж. Георги Табаков.