• Управител: Желез Славев Железов
  • Град: Велики Преслав
  • Седалище: Велики Преслав, 9850, ул. Христо Ботев № 22
  • Телефон: 0878468058
  • E-mail: zhelez@mail.bg
  • Предмет на дейност: Покупка, строеж и обзавеждане на недвижими имоти с цел продажба,
    търговия със строителни материали, производство на алуминиева ПВЦ дограма и строителни ремонти.
  • Булстат: 127635434