• Управител: Стефан Иванов Желязков
  • Град: Казанлък
  • Седалище: 6100 Казанлък, Централна поща, п. к. 71
  • Телефон: 02 490 13 81; 0431 638 71, 0886 472 114
  • Fax: 02 490 13 81; 0431 638 76
  • E-mail: info@batt-bg.org; chairman@batt-bg.org
  • Web_site: www.batt-bg.org
  • Предмет на дейност: Подпомагане на развитието на безизкопните технологии в България чрез популяризирането им на теория и в практиката.
  • Булстат: 175440534