• Управител: СТЕФАН ИВАНОВ ЖЕЛЯЗКОВ
  • Град: КАЗАНЛЪК
  • Седалище: 6100 Казанлък, Централна поща П.К. 71
  • Телефон: +359 2 490 13 81; +359 431 638 71, 0886 472 114
  • Fax: +359 2 490 13 81; +359 431 638 76
  • E-mail: [email protected]; [email protected]
  • Web_site: batt-bg.org
  • Предмет на дейност: Организация с нестопанска цел
  • Булстат: 175440534