• Управител: БОЖИНЕЛ ВАСИЛЕВ ХРИСТОВ
  • Град: София
  • Седалище: 1700 СОФИЯ, бул. СИМЕОНОВСКО ШОСЕ № 8
  • Телефон: 0887208778; 0898665260
  • E-mail: [email protected]; [email protected]
  • Web_site: landscapers-bg.eu
  • Предмет на дейност: АПОБ има за цел да спомогне на гражданите и на различни организации да намерят професионални озеленители, консултанти и/или експерти в областта на изграждането, оформянето и поддържането на озеленени площи
  • Булстат: 176632676