• Управител: Пепа Василева Бакърджиева
  • Град: Плевен
  • Седалище: Плевен 5800 ж.к. Дружба 300
  • Телефон: 064 690 555
  • E-mail: sachoel@abv.bg
  • Предмет на дейност: Изграждане и поддържане на електросъоръжения от мрежа средно и ниско напрежение, кабелни и въздушни електропроводни линии, трафопостове, електрооборудване на промишлени административни и жилищни сгради
  • Булстат: 202055474