• Управител: СТАНИСЛАВ СТЕФАНОВ ЙОРДАНОВ
  • Град: София
  • Седалище: София 1463 бул. Витоша №146 Б
  • Телефон: 02 952 04 42, 953 27 77,0888 31 60 69
  • Fax: 954 28 88
  • E-mail: sunnycom@inet.bg; druenova@abv.bg
  • Предмет на дейност: промишлено и гражданско строителство – ново строителство на жилищни и административни сгради; строително – ремонтни дейности на производствени и преработвателни предприятия
  • Булстат: 121090475