• Управител: Найден Недков Неделчев
  • Град: Варна
  • Седалище: Варна, 9000, ул. Доспат № 4, ет. 6, ап. 11
  • Телефон: 052/626140; 0895577882
  • E-mail: rostom_varna@abv.bg
  • Предмет на дейност: Ново строителство до ключ, преустройства, ремонти и големи обекти и пр.
  • Булстат: 20212557