• Управител: Пламен Пергелов
  • Град: София
  • Седалище: София 1606 ул. Доспат 13, ет. 1, ап. 2
  • Телефон: 02 9531513
  • Fax: 8518613
  • E-mail: [email protected]
  • Предмет на дейност: строителство и търговия със строителни материали
  • Булстат: 831546610