• Управител: Стайко Димитров Димитров
  • Град: Сливен
  • Седалище: Сливен 8800 ул.Плевен 9,жкСт.Заимов,бл.86,вх.Б
    номер: 9
  • Телефон: 044 623801,886 333 107
  • E-mail: progresss_build@abv.bg
  • Предмет на дейност: Основната дейност на фирмата е строителство(изграждане на стоежи до ключ),строително-монтажни и строително-ремонти работи, покупка строеж и обзавеждане на недвижими имоти
  • Булстат: 201926907